OMWINGS Digitális Ügynökség Google Partners Online marketing Wings, logó

Online marketing tanácsadás e-szerződés


1. A Szerződés elfogadása

1.1 A jelen szerződés (továbbiakban “szerződés”) az

Online Marketing Wings Kft.
Székhely, telephely: 6728 Szeged, Back Bernát u. 8.
Adószám: 23528459-2-06
a továbbiakban “Szervező”,

és a tanácsadásra jelentkező (a továbbiakban: “Megrendelő”) között létrejött jogilag kötelező megállapodás az Online Marketing Wings Kft. által szervezett online marketing tanácsadás (a továbbiakban “tanácsadás”) tárgyában.

1.2 A tanácsadásra való jelentkezéssel a Megrendelő kijelenti, hogy megértette és elfogadja a jelen szerződésben foglaltakat és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a feltételeket nem fogadja el, a tanácsadásra nem jelentkezhet és azon nem vehet részt.


2. Korlátozások

2.1 A tanácsadáson kiadott anyagokat vagy azok bármilyen részét, beleértve a szerződést is módosítani, sokszorosítani, terjeszteni tilos!

2.2 A Szervező üzletpolitikai megfontolásból fenntartja a jogot, hogy ne fogadjon el minden jelentkezést.

2.3 A tanácsadáson a Szervező írásos engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. A Szervező által készített felvételt a Szervező írásos engedélye nélkül tilos harmadik félnek átadni vagy bármilyen formában (még írásban is) publikálni.


3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1 A Megrendelőnek jogában áll a tanácsadáson részt venni, kérdezni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A konzultáció anyagait a Megrendelő nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. Jelen szerződés alapján nem jogosult a Megrendelőt megillető összes jogot másra átruházni.

3.2 A Megrendelő személyét lehetőség van a konzultációt megelőző napig e-mailen módosítani akár a befizetés megérkezése után is.


4. A Szervező jogai és kötelezettségei

4.1 A Szervező vállalja, hogy a Megrendelő előzetes téma megjelölése alapján a legalkalmasabb egyik szakemberét delegálja a konzultációhoz.

4.2 Egy tanácsadási óra időtartama 50 perc, ellenértéke 25.000 Ft + áfa

4.3 A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a Szervező abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a konzultáció napja előtt minimum 3 nappal a Megrendelő e-mailen jelzi. A konzultáció napja előtti 3 napban lemondott konzultáció részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.

4.4 Amennyiben a Megrendelő vagy delegáltja nem jelenik meg a tanácsadáson (abban az időben, amiben a befizetés után a Szervező és a Megrendelő megállapodtak és melyet a Szervező e-mailen visszaigazolt) a részvételi díj nem jár vissza.

4.5 A Szervező megtagadhatja a részvételt attól a Megrendelőtől, akinek a részvételi díja a tanácsadást megelőző 3. napon még nem érkezett meg a Szervező bankszámlájára.

4.6 A Szervezőnek jogában áll a konzultációt törölni, ha a Szervező tanácsadója a konzultáció megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Szervező vállalja, hogy ilyen esetben a Megrendelőt a lehető leghamarabb értesíti a tanácsadás elmaradásáról és a tanácsadásra jelentkező részvételi díjat maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

 

Módosítva: 2016. január 4.